Een moment geduld a.u.b.

Vraag & antwoord

 • Wat verstaan jullie onder de term V&G in de SAQ Compact?

  In SAQ Compact wordt de term V&G gebruikt. In bijvoorbeeld de bouwsector staat deze afkorting voor veiligheid en gezondheid op de bouwplaats, in het kader van het Arbobesluit. Bij het invullen van deze vragenlijst moet deze term breder worden opgevat. Het gaat niet alleen om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers van uitvoerende bedrijven, maar ook om de veiligheid van de (toekomstige) gebruikers en derden.

 • Uit welke vragen bestaat de SAQ Compact?

  SAQ Compact bestaat uit 18 thema’s die overeenkomen met de bedrijfskarakteristieken uit de SCL. Voor elk thema zijn beschrijvingen geformuleerd die passen bij de treden van de SCL. Respondenten geven aan in hoeverre zij zich herkennen in de beschrijvingen:

  • Niet: Het omschreven gedrag is niet zichtbaar binnen de organisatie.
  • Deels: Het omschreven gedrag is niet volledig zichtbaar in de organisatie.
  • Volledig: Het omschreven gedrag is absoluut zichtbaar binnen de organisatie.
  • Niet van toepassing: De respondent heeft geen kennis van het omschreven gedrag.

  Bij de keuze ‘Niet van toepassing’ moet de respondent de reden toelichten in een invulveld.

 • Uit hoeveel vragen bestaat de SAQ Compact?

  SAQ Compact bestaat uit 72 vragen. Deze zijn onderverdeeld in de treden 2 t/m 5. Bij elke vraag moeten de respondenten aangeven in hoeverre zij het eens zijn met de beschrijving: niet, deels of volledig.

 • Hoe wordt de score berekend voor de SAQ Compact?

  SAQ Compact vertaalt de ingevulde vragen naar een score in het volwassenheidsmodel van de Safety Culture Ladder. De resultaten worden gegeven per thema en per trede. Per vraag kunnen er 0, 50 of 100 punten worden behaald. In het eindresultaat wordt de score uitgedrukt in het percentage behaalde punten ten opzichte van het maximaal aantal te behalen punten per trede. De antwoorden die niet van toepassing zijn, worden niet meegerekend.

  Interpretatie van de score:

  Het is mogelijk dat bij bepaalde thema ’s een lagere trede een lagere score heeft dan een hogere trede. Dit heeft te maken met de wijze waarop de vragen in SAQ Compact zijn geformuleerd. Als medewerkers zich bijvoorbeeld bij het thema ‘Werkplekveiligheid’ het meest kunnen vinden in de beschrijving die hoort bij trede 4, dan scoren zij het hoogst op deze trede. Omdat de scores niet cumulatief zijn, wordt er in dit geval lager gescoord op de onderliggende treden.

  Bedenk dat het niet alleen gaat om de score. De uitkomstenr zijn vooral bedoeld om te ontdekken hoe veilig en gezond de organisatie is en aan welke thema’s nog kan worden gewerkt binnen de organisatie om de veiligheid te verbeteren. Zo kunnen de uitkomsten van SAQ Compact worden gebruikt om een GAP-analyse op te stellen. Ook kunnen de uitkomsten worden gebruikt als gespreksonderwerp. Daarbij kan desgewenst nog een afsluitende groepsinvulling wordt gemaakt.

  Door SAQ Compact periodiek te gebruiken kunt u bijhouden wat de voortgang is en welke acties zijn ondernomen.